6 września 2017

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020

Poniżej załączamy ulotkę dotyczącą Programu Operacyjnego Pomocy żywnościowej w latach 2014 - 2020, wpierającego osoby i rodziny najbardziej potrzebujące poprzez udzielenie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji, i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Wszelkie informacje dostępne są tutaj.


powrót

14 listopada 2018
środa

Inne informacje


Awaria sieci telefonicznej