Caritas
 1. Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej w Legnicy:
  59-220 Legnica, ul. Władysława Grabskiego 19
  tel. 76 72 44 310, fax.: 76 72 44 340
  1. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego 76 72 44 311
  2. pielęgniarki i położne środowiskowe 76 72 44 310
  3. gabinet stomatologiczny 76 72 44 310
 2. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Legnicy
  59-220 Legnica, ul. Poselska 14-16
  tel. 76 72 44 334
 3. Poradnia Rehabilitacyjna w Legnicy
  59-220 Legnica, ul. Poselska 14-16
  tel. 76 72 44 335 (34 - rejestracja)
 4. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o profilu rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze
  58-500 Jelenia Góra, ul. Stefana Żeromskiego 2
  tel. 75 643 45 92 (93), fax.: 75 649 51 80
 5. Poradnia Rehabilitacyjna w Jeleniej Górze
  58-500 Jelenia Góra, ul. Stefana Żeromskiego 2
  tel. 75 643 45 95

25 maja 2018
piątek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego