Caritas

Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa”

Dnia 1 grudnia 2005 na podstawie umowy Caritas Diecezji Legnickiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, został otwarty Zakład Aktywności Zawodowej „Rosa” w Jeleniej Górze. Placówka jest zlokalizowana przy ul. Żeromskiego 2 obok Zakładu Opiekuńczo Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym.

Przez szereg miesięcy były prowadzone prace remontowe adoptujące budynek do spełnianych obecnie funkcji. Było to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i pracochłonne, jednak mamy nadzieję, że te wysiłki nie poszły na marne. W zakładzie są świadczone usługi:
- pralnicze: mokre i chemiczne (odbiór i dostarczanie na miejsce)
- porządkowe
- gastronomiczne
Do pralni zostały zakupione i zainstalowane wysokiej klasy maszyny i urządzeń, a pracujące tam osoby używają profesjonalnych środków i najnowocześniejszej technologii prania.

Głównym celem zakładu jest łączenie pracy zawodowej z rehabilitacją. Osoby zatrudnione będą miały możliwość korzystania z zabiegów fizykoterapeutycznych, porad rehabilitacyjnych oraz wszystkich urządzeń podnoszących sprawność fizyczną i psychiczną. Na dzień dzisiejszy jest tam łącznie zatrudnionych 53 osób w tym 21 z wysokim stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidzka).

Wszystko jest zrobione tak, aby zapewnić pracującym osobom godziwe warunki pracy, zadowolenie i miłą atmosferę. Każda z pracujących osób niepełnosprawnych, po konsultacjach z lekarzem będzie miała opracowany indywidualny program rehabilitacji w zależności od rodzaju niepełnosprawności i zajmowanego stanowiska pracy. O właściwy poziom usług rehabilitacyjnych zadba wysoko wykwalifikowana kadra medyczna.

Zapraszamy podmioty to skorzystania z naszej oferty. Gwarantujemy miłą obsługę oraz atrakcyjną ofertę cenową.

Strona pralni

Caritas Diecezji Legnickiej

11 grudnia 2018
wtorek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego