Caritas

ZARZĄD

DYREKTOR
ks. Robert Serafin


ZASTĘPCA DYREKTORA
Krystyna Przyłucka
SEKRETARZ
s. Lucjusza

Skład Rady Nadzorczej Caritas Diecezji Legnickiej:

1. ks. Stanisław Araszczuk
2. ks. Andrzej Tracz
3. ks. Bogdan Żygadło

18 stycznia 2018
czwartek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego