Caritas

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II
w Szklarskiej Porębie
ul. Wolności 11, 58 - 580 Szklarska Poręba
tel. +48 75 761 26 77
www.domnabialejdolinie.pl

Prace przy Diecezjalnym Domu Caritas są współfinansowane przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmę Wacława Jopka.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają powstające dzieło!


Caritas Diecezji Legnickiej informuje,
że wszelkie wpłaty na budowę
Diecezjalnego Domu Caritas im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie należy przekazywać na rachunek bankowy:

BNP PARIBAS: 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001
lub do kasy Caritas.


tablica

Zdjęcia 03.2014

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 02.2014

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 01.2014

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 12.2013

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 09.2013

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 08.2013

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 07.29.2013

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 07.2013

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 06.2013

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 04-05.2013

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 12.2012

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 10.2012

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 24.09.2012

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 03.09.2012

Foto

Foto

Foto

Zdjęcia 12.06.2012

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

1. Pierwsze prace

W wyniku połączenia dwóch działek, o łącznej powierzchni 2525 m2, ma powstać w ramach rozbudowy istniejącego budynku Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II, gdzie będzie około 40 pokoi z łazienkami i w sumie prawie 70 miejsc noclegowych. Dom będzie wyposażony w wygodną jadalnię z całym zapleczem kuchennym, odpowiednią kaplicą, salę edukacyjną i rehabilitacyjne, a także 12 garaży. W pobliżu (100m) jest jeszcze ponad hektarowa działka z oczkiem wodnym, w całości ogrodzona, z parkingiem (także na autobus). Całość w części Szklarskiej Poręby, zwanej „Białą doliną”.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się na wiosnę 2011 roku i polegały na wyburzeniu starego domu i niepotrzebnych zabudowań garażowo-mieszkalnych, wraz z pomieszczeniami kotłowni i magazynków. Na przeciwko naszych działek wybudowaliśmy parking na 10 aut. Równolegle trwały prace projektowe i uzyskanie różnych uzgodnień. W między czasie też została ogrodzona działka z oczkiem wodnym i wykonane, utwardzone alejki do spacerowania.

W połowie stycznia 2012 roku uzyskaliśmy zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę.

2. Powołanie rady budowy

Przewielebny Ksiądz Prałat
dr Czesław WŁODARCZYK
Dyrektor Caritas Diecezji LegnickiejPrzewielebny Księże Dyrektorze!

W odpowiedzi na prośbę przedstawioną w piśmie z 8 marca br., z dniem dzisiejszym powołuję „Zespół wspierający budowę Diecezjalnego Domu Caritas im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie”.

Na jego czele stoi:

ks. Czesław Włodarczyk - Dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej oraz
ks. Krzysztof Kiełbowicz - Lwówek Śląski,
ks. Krzysztof Kowa1czyk - Jelenia Góra,
ks. Bogusław Sawaryn - Szklarska Poręba,
ks. Andrzej Szarzyński - Jeżów Sudecki,
ks. Stanisław Śmigielski - Złotoryja.

Zgodnie z pragnieniem wnioskodawców w odniesieniu do osoby papieża Jana Pawła II będzie można umieścić skrót „bł.” w nazwie Zespołu, z chwilą jego beatyfikacji.

Życzę wszystkim, aby plan budowy domu rekolekcyjnego w Szklarskiej Porębie, zaowocował dziełem, które będzie konkretnym owocem trwającego w naszej diecezji I Synodu Diecezj i Legnickiej.

W tym duchu Członkom Zespołu, tym którzy zaangażują się w realizację dzieła oraz darczyńcom, którzy wesprą to dzieło z serca błogosławię.

+ Stefan Cichy
Biskup Legnicki

Legnica, IV uroczystość Zwiastowania Pańskiego, roku Pańskiego 2011, w 19. rocznicę utworzenia Diecezji Legnickiej (25 marca 2011 r.; ldz. 449/2011)

3. Prośba Biskupa Legnickiego

PROŚBA
DO KSIĘŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ
CZYNNYCH W DUSZPASTERSTWIE

Drodzy Bracia w kapłaństwie!

Dobiega końca I Synod Diecezji Legnickiej, którego hasłem są słowa: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. To wydarzenie poprzez modlitwę, liczne spotkania, ożywione dyskusje na tematy związane z życiem Kościoła diecezjalnego, uświadamia nam, jak wielka czeka nas duszpasterska praca po zakończeniu synodalnych obrad. Jednak jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że nie da się podjąć ewangelizacyjnego trudu bez ożywionej formacji duchowej.

Wiele komisji oraz zespołów synodalnych, od początku wskazywało na potrzebę istnienia w Diecezji ośrodka formacyjnego - jak to się zwykło mówić - „z prawdziwego zdarzenia”, w którym zarówno prezbiterzy, jak i osoby świeckie mogłyby przeżywać swoje spotkania formacyjne. Mamy wprawdzie w diecezji podobne ośrodki: w Legnicy Centrum Formacji Charytatywnej i budynek Wyższego Seminarium Duchownego, a w Lwówku Śląskim - Dom Rekolekcyjny. Jest już teraz jakaś możliwość spotykania się na rekolekcjach i wypoczynku, ale to - jak się okazuje - jest niewystarczające.

Bardzo potrzebny jest dom formacyjny, który będzie spełniał wszystkie obowiązujące dzisiaj standardy wraz z odpowiednią domową kaplicą. Wiem, że ze względu na geograficzne usytuowanie tego ośrodka chętnie przyjeżdżaliby do niego goście spoza naszej diecezji. Jest też szczególna okazja: zakończenie I Synodu diecezjalnego, 20. rocznica powstania diecezji, 15-lecie obecności Jana Pawła II w Legnicy i koronacji Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej z krzeszowskiego sanktuarium uwieńczyć takim właśnie dziełem, jakim jest „Diecezjalny Dom Caritas im. Bł. Jana Pawła II” w Szklarskiej Porębie. Cieszę się, że Caritas Diecezji Legnickiej we współpracy z naszym Wyższym Seminarium Duchownym podjęła się wielkiego wysiłku.

Pragnę też poinformować, że jest już zatwierdzona koncepcja całości, spełniająca oczekiwania wielu księży oraz osób świeckich. Wkrótce też będzie projekt budowlany. Dzięki życzliwości wielu osób oraz instytucji podjęto już prace przy rozbudowie istniejącego obiektu i połączeniu dwóch działek budowlanych w Szklarskiej Porębie przy ul. Wolności. W pobliżu powstającego ośrodka jest już wstępnie zagospodarowany ponad hektar działki leśnej z oczkiem wodnym oraz parkingiem.

Jednak, aby to dzieło mogło zostać w pełni zrealizowane potrzeba dużej mobilizacji i nakładów finansowych. Opracowywane są stosowne projekty oraz programy, dzięki którym będziemy mogli ubiegać się o pomoc finansowo-materialną w zakresie zagospodarowania zaplecza. Gdy chodzi jednak o zbudowanie kaplicy oraz przygotowanie jej wyposażenia, musimy szukać innej drogi.

Spośród księży wyszła inicjatywa, aby kaplica domowa tego ośrodka była fundacją duchowieństwa diecezji legnickiej. Będzie ją można tak przygotować, aby w pełni służyła w sprawowaniu kultu w tym Domu. Dlatego zwracam się do Was, drodzy Bracia, o poparcie dla tej inicjatywy. Obliczono, że dwukrotna ofiara (za rok 2011 i 2012) od każdego prezbitera diecezjalnego w wysokości 200 zł za każdy rok wystarczy na remont kaplicy oraz jej wyposażenie. O wydatkowanych środkach będziemy księży informować. Zatem proszę, aby księża dziekani przygotowali stosowną listę prezbiterów, którzy zechcą włączyć się w to dzieło, przekazując ją bezpośrednio do biura Caritas Diecezji Legnickiej do końca marca 2012 roku. To wielka szansa, aby w odpowiednio krótkim czasie powstała ta kaplica i cały ośrodek.

Ufam, że Patron tego ośrodka - bł. Jan Paweł II będzie wypraszał pomoc w realizowaniu tego przedsięwzięcia.

Na rozpoczynający się nowy rok pracy duszpasterskiej polecam każdego z Was, drodzy Bracia, opiece Matki Bożej Łaskawej i z serca błogosławię.

+ Stefan Cichy
Biskup Legnicki

Wizualizacje obiektu

Wizualizacja

Widok od strony wschodniej

Wizualizacja

Widok od strony zachodniej

Wizualizacja

Widok od strony północnej

Wizualizacja

Widok od strony południowej

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja

11 grudnia 2018
wtorek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego