CaritasSkrzydła z Fundacją BNP Paribas

Ośmioro dzieci z naszej diecezji w minionym roku szkolnym otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu „Skrzydła z Fundacją BNP Paribas.” Środki, jakie przekazała Fundacja poprzez Caritas Polska przeznaczone były dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przez okres 10 miesięcy.

Każde z obdarowanych dzieci otrzymywało miesięczne wsparcie w kwocie 110,29 zł w terminie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Program „Skrzydła” służy podjęciu konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarności społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży, w szczególności na sfinansowanie dożywiania, artykułów szkolnych, korepetycji, zajęć edukacyjnych, dojazdów do szkoły i ubrań dla dzieci i młodzieży.

Legnicka Caritas jest włączona w Program od początku, czyli od września 2011 roku.

Idea Programu „Skrzydła” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych podopiecznych, stanowi dla nich realne wsparcie na drodze do dorosłego życia.Informacja dla prasy

Warszawa, 2 września 2011r.

FUNDACJA BNP PARIBAS NOWYM PARTNEREM PROGRAMU SKRZYDŁA

Od września 2011 r. Fundacja BNP Paribas dołączyła do grona partnerów Programu Skrzydła udzielając wsparcia 68 dzieciom w całym kraju. Uczniowie objęci programem mają zapewnione środki na zakup wyprawek i podręczników szkolnych oraz odzieży, korepetycji, dojazdów do szkoły i wyżywienia.

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenów 7 diecezji: białostockiej, bydgoskiej, ełckiej, legnickiej, siedleckiej, szczecińsko-kamieńskiej, zielonogórsko-gorzowskiej otrzymają pomoc przez okres 2 semestrów, w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Program Skrzydła bardzo dobrze wpisuje się w cele naszej Fundacji - zarówno ze względu na beneficjentów, jak i jego otoczenie - grono ludzi pełnych zaangażowania, którzy działają na rzecz Skrzydeł - mówi Katarzyna Niedźwiedź, dyrektor Fundacji BNP Paribas. Do tej pory, nasza praca skupiała się na pomocy dzieciom związanym w jakiś sposób z opieką instytucjonalną - czy to domami dziecka, czy świetlicami środowiskowymi. Ale nie trafialiśmy do dzieciaków, będących poza tym systemem, a również potrzebujących pomocy i wsparcia. Bycie partnerem programu Skrzydła daje nam możliwość dotarcia z pomocą właśnie do nich - będziemy wspierać ich w procesie edukacji i dawać szansę na lepszy start w dorosłe życie. Fundacja BNP Paribas od pięciu lat działa na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce. Powstała jako wyraz solidarności społecznej jej fundatora - BNP Paribas Banku Polska. We wrześniu 2011 roku fundacja została Partnerem Programu Skrzydła - dzięki czemu poszerzyła zakres swojej działalności o wspieranie edukacji młodych ludzi, poprzez finansowanie programu stypendialnego. - Cieszymy się, że do grona darczyńców Programu Skrzydła dołączyła Fundacja BNP Paribas. Dzięki zaangażowaniu finansowemu Fundacji możemy objąć codzienną opieką kolejne 68 dzieci, których edukacja jest zagrożona. Obecnie opieką obejmujemy już ponad 3 000 dzieci w całym kraju. Liczymy, że dzięki odpowiedzialności społecznej biznesu będziemy mogli objąć pomocą dzieci w potrzebie. - mówi Ks. dr Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.


Fundacja BNP Paribas rozpoczęła działalność w 2006 r. Jej fundatorem jest BNP Paribas Bank Polska SA. Głównym obszarem działania fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym dzieci i młodzieży. Swoje cele statutowe realizuje poprzez: wspieranie działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, współfinansowanie Programu Skrzydła CARITAS Polska, realizowanie projektów na rzecz lokalnych społeczności, we współpracy z organizacjami biznesowymi, oraz szerzeniu idei wolontariatu i dobroczynności. Za swoją działalność została wyróżniona tytułem „Filantropa Krakowa A.D. 2009”, oraz została półfinalistą konkursu „Dobroczyńca Roku 2010”. Więcej informacji o fundacji www.fundacja.bnpparibas.pl

Więcej informacji o Programie: www.skrzydla.pl


Kolejna szansa dla biednych dzieci

Pięcioro dzieci z naszej diecezji otrzymało wsparcie finansowe w ramach Programu „Skrzydła-Skarbonka Skrzydeł.” Środki, jakie przekazała Caritas Polska przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przez okres 10 miesięcy.

Łączna kwota to 7 350,00 zł, tak więc każde z obdarowanych dzieci otrzymuje miesięczne wsparcie w kwocie 147 zł w terminie od 1 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. Program „Skrzydła” służy podjęciu konkretnych działań w celu wzmocnienia więzi i solidarności społecznej oraz walki z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży, w szczególności na sfinansowanie dożywiania, artykułów szkolnych, korepetycji, zajęć edukacyjnych, dojazdów do szkoły i ubrań dla dzieci i młodzieży.

Legnicka Caritas jest włączona w Program „Skrzydła” od 2006 roku. Dotychczas pomoc uzyskało 22 dzieci w ramach „Skrzydeł na co dzień” i „Skrzydeł na przyszłość”. Obecnie pomocą objętych jest czworo dzieci mających swoich darczyńców indywidualnych.

Dodatkowo w naszej diecezji w ramach ogólnopolskiej akcji „Skrzydła z Carrefour” wsparciem objętych jest 40 najbiedniejszych dzieci szkół podstawowych z Legnicy, Jeleniej Góry, Bolesławca i Zgorzelca, po dziesięcioro dzieci z każdej ze szkół, znajdujących się najbliżej hipermarketu Carrefour. Grupa Carrefour Polska przeznaczyła w 2009 roku prawie 2 miliony złotych na kontynuację programu Caritas „Skrzydła”.

Idea Programu „Skrzydła” ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych podopiecznych, stanowi dla nich realne wsparcie na drodze do dorosłego życia.

Wojciech Kubusiak

2 MILIONY ZŁOTYCH DLA DZIECI OD CARREFOUR

Prawie 2 miliony złotych Grupa Carrefour Polska przeznaczy w 2009 roku na kontynuację programu Caritas „Skrzydła”. Dzięki Carrefour, 810 dzieci z całej Polski otrzyma stypendium przez 10 miesięcy nauki oraz wakacyjny wypoczynek.

Pomoc, którą podopieczni programu „Skrzydła” otrzymują od 2007 roku od Grupy Carrefour, ma na celu wyrównanie ich szans edukacyjnych. „Skrzydła” to program długoterminowej pomocy skierowany do dzieci - uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy w formie dożywiania w szkole, zakupu wyprawek z artykułami szkolnymi, dofinansowania do wycieczek szkolnych.

Wyprawki szkolne, wakacyjny wyjazd, prezenty mikołajkowe - to tylko niektóre działania podejmowane przez Carrefour, które umożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i ich rozwój osobisty. Opieka koncentruje się na indywidualnych rozwiązaniach dla każdego podopiecznego - niektóre dzieci potrzebują po prostu szkolnych podręczników, ubrań na zajęcia sportowe czy dodatkowych posiłków, a inne otrzymują podręczniki do nauki języków obcych, kursy językowe czy instrumenty muzyczne, aby rozwijać indywidualne zdolności, dające im szansę na normalny start.

Odpowiedzialność za społeczeństwo jest jednym z priorytetów działań Carrefour. Nie od dziś wiadomo, że bez wykształcenia, dobrych warunków do rozwoju ciężko o dobry start w dorosłe życie. Niestety nie wszystkie dzieci mają taką możliwość i stąd nasze zaangażowanie w program „Skrzydła”, dzięki któremu kilkuset młodych ludzi otrzymuje całoroczne, realne wsparcie na drodze do dorosłego życia - mówi Gilles Roudy, prezes Grupy Carrefour Polska.

Od 2007 roku Carrefour Polska jest strategicznym partnerem programu Caritas „Skrzydła”. Liczba dzieci objętych opieką oraz kwota, którą Grupa Carrefour przekazuje na rzecz programu, z roku na rok rośnie. W 2007 roku było to 108 500 euro dla 200 uczniów, w 2008 405 000 euro dla 750 dzieci, a w 2009 - mimo trudnej sytuacji gospodarczej Grupa Carrefour zdecydowała się po raz trzeci wziąć udział w programie „Skrzydła”, przekazując 437 400 euro czyli, prawie 2 miliony złotych, dla 810 dzieci z całej Polski.

Dzieci objęte Programem pochodzą z rodzin, w których sytuacja materialna jest bardzo ciężka. W wielu przypadkach są to dzieci rodzin niepełnych, gdzie część dochodu pochodzi z płaconych alimentów, lub też jedno z rodziców nie żyje. Często też bywa tak, że rodzeństwo, bądź rodzice dziecka objętego programem są chorzy. Główne choroby, które towarzyszą dzieciom z programu Skrzydła to: alergia, skolioza, wrodzona wada serca, zespół Fallota, epilepsja, autyzm.

Dzieci zamieszkują lokale o niewielkiej powierzchni. Zazwyczaj jest tak, że miesięczne dochody na rodzinę są niższe w porównaniu z opłatami. Dzieci korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej lub z pomocy pozalekcyjnej typu świetlica środowiskowa, świetlica szkolna lub świetlica kościelna. Uczniowie w większości mają ogólne zainteresowania, mają dobre motywacje do pracy i powierzonych im zadań.

Przez okres trwania programu w diecezji odbyło się szereg spotkań przedstawicieli Caritas diecezjalnej wraz z dziećmi i ich opiekunami w poszczególnych hipermarketach. Podczas nich Dyrekcja przekazywała dzieciom paczki z upominkami (Dzień Dziecka, Mikołaj), jak również wyprawki szkolne tuż przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym. W okresie letnim dzieci z Programu „Skrzydła” miały możliwość wypoczywać na koloniach letnich.

Pieniądze przekazane na program Skrzydła pochodzą z Międzynarodowej Fundacji Carrefour. Fundacja powstała osiem lat temu we Francji, a obecnie działa w 44 krajach na całym świecie. Mimo swojego międzynarodowego charakteru główny nacisk kładzie na wspieranie inicjatyw lokalnych. Angażuje się w walkę z wykluczeniem i biedą, niesie pomoc humanitarną w przypadku katastrof naturalnych i technologicznych, udziela mikrokredytów oraz przekazuje dary materialne na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Program „Skrzydła z Carrefour”

Grupa Carrefour już 3 rok wspiera najuboższe dzieci w kraju. Współpraca Carrefour Polska z Caritas Polska w ramach programu „Skrzydła z Carrefour” rozpoczęła się 10 maja 2007 roku podpisaniem umowy, w wyniku której firma przekazała kwotę 108 500 euro na pomoc dla 200 uczniów Szkół Podstawowych z całej Polski. W styczniu 2008 roku Carrefour przekazał 405 000 euro na całoroczne wsparcie dzieci w ramach programu „Skrzydła”. Kontynuacja ubiegłorocznej pomocy stanowi dowód na wzmocnienie zaangażowania Carrefour w działalność prospołeczną w Polsce.

W 2008 roku w realizację programu „Skrzydła” zaangażowani byli dyrektorzy 75 hipermarketów Carrefour, dzięki czemu łącznie 750 dzieci na terenie całej Polski otrzymywało przez 10 miesięcy wsparcie pod postacią pakietu „Skrzydła na co dzień” (dożywiania w szkołach, zakup odzieży i wyprawek szkolnych) oraz pakietu „Skrzydła na przyszłość” (opłacania korepetycji, dojazdu do szkoły oraz wycieczek i dodatkowych zajęć). Ponadto Carrefour funduje dzieciom letni wypoczynek.

Informacje o Carrefour Polska

Firma Carrefour jest obecna w Polsce już od ponad 12 lat Pierwszy sklep został otwarty w Łodzi w 1997 r. Obecnie Carrefour Polska posiada 79 hipermarkety i 223 supermarkety, 32 sklepy franczyzowe oraz 44 stacje benzynowe. Spółka zatrudnia 24 tys. pracowników. Carrefour Polska należy w 100-procentach do francuskiej grupy Carrefour, która jest numerem 1 dużej dystrybucji w Europie i numerem 2 na świecie. Grupa Carrefour zatrudnia 490 tys. pracowników i ma ponad 15 tys. sklepów w 31 krajach na całym świecie.

14 listopada 2018
środa

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego