Caritas

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – skierowania

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
o profilu rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy o profilu rehabilitacyjnym w Jeleniej Górze dysponuje 100 miejscami dla osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych, wymagających całodobowej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Są to głównie osoby po udarach mózgu, z chorobą Alzheimera, demencją starczą, jak również po urazach ortopedycznych. Nad zdrowiem i bezpieczeństwem pacjentów czuwa pełen oddania i poświęcenia personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i kapłani. Chorzy mają do dyspozycji sale do rehabilitacji, świetlice i sale dziennego pobytu. Wysiłki personelu wspierają Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, które pracując wśród chorych wykonują czynności pielęgniarskie i opiekuńcze, a także dbają o sferę duchową.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Stacjonarna opieka długoterminowa świadczona jest również w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Poselskiej 14-16 w Legnicy. Obecnie przebywają tu pacjenci, nad którymi opiekę medyczną sprawuje lekarz – specjalista chorób wewnętrznych, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitant oraz kapłan.Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Legnica

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Jelenia Góra

11 grudnia 2018
wtorek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego