Caritas

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin" Caritas Diecezji Legnickiej

ul. Poselska 14-16, 59-220 Legnica, tel. 076 72 44 333

Dyrektor Ośrodka ks. Artur Trela
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - portier: 076 72 44 334, 076 72 44 333 wew. 500
Rehabilitacja: 076 72 44 334, 076 72 61 340, 076 72 44 333 wew. 506, 508
Warsztat Terapii Zajęciowej: 076 72 44 337, 076 72 44 333 wew. 505
Centrum Wolontariatu: www.samarytanin.caritas.pl

11 grudnia 2018
wtorek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego