Caritas

DIECEZJALNY FUNDUSZ
OBRONY ŻYCIA (FOŻ)

Fundusz Obrony Życia w Diecezji Legnickiej działa od 15 kwietnia 1997 roku i stara się wspierać osoby ubogie z naszego regionu. Komisja działająca obecnie w składzie:

  1. Ks. dr Czesław Włodarczyk
  2. S. Lucjusza K.Dz.J.
  3. Łukasz Żygadło

Od roku 1997 decyzją Biskupa Legnickiego przy okazji Świąt Bożego Narodzenia w całej diecezji zbierane są ofiary na Fundusz Obrony Życia. Do zarządzania tym funduszem i rozdzielania pieniędzy jest powołana komisja, która przynajmniej raz w miesiącu udziela bezzwrotnych zapomóg finansowych. W roku 2012 pomagaliśmy z tego funduszu już 15 rok.

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia udziela wsparcia:

  • kobietom będącym w stanie błogosławionym lub zaraz po urodzeniu dziecka,
  • matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym na zakup zeszytów i podręczników szkolnych,
  • rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej na opłacenie rachunków za gaz, energię elektryczną, osobom niepełnosprawnym,
  • osobom potrzebującym drogich lekarstw, wymagającym leczenia operacyjnego oraz turnusów rehabilitacyjnych.

W roku 2012 udzieliliśmy pomocy, rozpatrując 141 podań na łączną kwotę 27.400,00 zł. Pomoc jest udzielana zawsze na podstawie pisma - prośby poświadczonego przez Księdza Proboszcza miejsca. Niestety nie udało się pomóc wszystkim proszącym.

W roku 2013 udzieliliśmy pomocy, rozpatrując 120 podań na łączną kwotę 35,750 zł. Pomoc jest udzielana zawsze na podstawie pisma - prośby poświadczonego przez Księdza Proboszcza miejsca. Niestety nie udało się pomóc wszystkim proszącym.

Dziękujemy wszystim, którzy poprzez swoje ofiary i modlitwy wspierają potrzebujących za pośrednictwem Caritas Diecezji Legnickiej.

11 grudnia 2018
wtorek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego