Caritas


Zgłoszenie do parafii FEAD

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPIPS) dla Instytucji Pośredniczącej
i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach POPŻ 2014 - 2020


Skład zestawu rocznego na 2017

Lista placówek (OPL) biorących udział w programie

Załącznik nr 1 do wytycznych 2017 - Lista osób

Załącznik nr 2 do wytycznych 2017 - Ewidencja wydanej żywności

Załącznik nr 4 do wytycznych 2017 - Ewidencja przyjętych i wydanych art. w miesiącu

Załącznik nr 5 do wytycznych 2017 - skier-OPS

Załącznik nr 6 do wytycznych 2017 - Oświadczenie osoby bezdomnej
ubiegającej się o pomoc żywnościową


Załącznik nr 7 do wytycznych 2017 - Oświadczenie osoby ubiegającej się
o pomoc żywnościową (brak skierowania OPS)


Dane o odbiorcach Podprogram 2017-2018
Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących - październik 2017

Harmonogram warsztatów w ramach działań towarzyszących - listopad 201711 grudnia 2018
wtorek

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego