Caritas


SPRAWOZDANIE ROCZNE

WYKAZ ORGANIZACJI FEAD

O PROGRAMIE FEAD

Zgłoszenie do parafii FEAD

Prezentacja programu FEAD

Sprawozdanie półroczne FEAD

Załącznik nr 1 do wytycznych 2016 - lista osób
Załącznik nr 2 do wytycznych ewidencja
Załącznik nr 4 do wytycznych 2016 - ewidencja przyjętych i wydanych
Załącznik nr 5 do wytycznych 2016 - skier-OPS
Załącznik nr 6 do wytycznych 2016 - osw. osoby bezdomnej
Załącznik nr 7 do wytycznych 2016 - osw. osoby wskazanej na liście OPS
Załącznik nr 8 do wytycznych 2016 - inf. o przeprowadzonych działaniach tow.
Załącznik nr 10a
Numer partii magazynowej produktów
FEAD 2014-2015 - podsumowanie
Dane o odbiorach
Harmonogram warsztatów-listopad 2016
Harmonogram warsztatów-grudzień 2016
Harmonogram warsztatów-styczeń, luty 2017
Harmonogram warsztatów-marzec 2017
Wykaz organizacji fead


14 listopada 2018
środa

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego