Caritas

Bratnia Pomoc Kapłańska


Regulamin Bratniej Pomocy Kapłańskiej

Zarządzenie BiskupaNowe Kolegium Bratniej Pomocy Kapłańskiej zostało powołane dnia 28 stycznia 2016 roku. W jego skład wchodzą:
1. ks. Leopold Rzodkiewicz - przewodniczący
2. ks. Tomasz Biszko - sekretarz
3. ks. Stanisław Araszczuk
4. ks. Tadeusz Jurek
5. ks. Franciszek Molski
6. ks. Czesław Włodarczyk
7. ks. Bogusław Sawaryn


Numer konta do wpłat w ramach Bratniej Pomocy Kapłańskiej:
Polbank 61 2340 0009 1010 2460 0000 0077

Koniecznie proszę wpisać tytuł wpłaty: BPK (za miesiąc). Środki są wykorzystywane wyłącznie na zadania określone w statucie. Wpłaty można też dokonywać osobiście w Biurze Caritas.


14 listopada 2018
środa

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego