Caritas

Caritas Diecezji Legnickiej

w 240 parafiach śpieszy z pomocą ludziom
ubogim, zapomnianym i pokrzywdzonym;
poprzez struktury i sieć placówek obejmujących całą Diecezję

59-220 Legnica, ul. Stefana Okrzei 22
tel. 076 724 43 00, fax. 076 724 43 40

BNP Paribas
04 1600 1156 1847 4540 1000 0001

www.legnica.caritas.pl

Konto Caritas Diecezji Legnickiej jako organizacji pożytku
publicznego od 15.11.2004 r. (KRS 0000221535)

Bank Zachodni WBK S.A.
75 1090 2066 0000 0001 0311 3423Caritas Diecezji Legnickiej informuje,
że wszelkie wpłaty na budowę
Diecezjalnego Domu Caritas im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie należy przekazywać na rachunek bankowy:

BNP PARIBAS: 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001 lub do kasy Caritas.Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II w Szklarskiej Porębie:

Nr konta 38 1090 2066 0000 0001 1653 2293


Numer konta do wpłat w ramach Bratniej Pomocy Kapłańskiej:

Stary numer konta BPK (obowiązuje do końca 2018 roku):
Polbank EFG S.A. 61 2340 0009 1010 2460 0000 0077


Nowy numer konta BPK (obowiązuje od 16 marca 2018 roku):
Bank Spółdzielczy 81 8649 0005 2001 0023 3684 0001


REGON 040018322   NIP 691-126-41-61

14 listopada 2018
środa

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego