Caritas

Siedziba

DANE ADRESOWE

ZARZĄD

KALENDARIUM 2017

STATUT

Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego

FEAD 2014- 2020

Dekanaty
Diecezji Legnickiej

Parafie
Diecezji Legnickiej

Parafialne Zespoły
CARITAS

Pliki do pobrania

Karty kolonijne

Podziękowania dla Caritas
Diecezji Legnickiej

INNE STRONY

Bratnia Pomoc Kapłańska

Duszpasterstwo Chorych i Służby Zdrowia
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

20 grudnia 2016

Sprawozdanie półroczne FEAD

Przewielebni Księża Proboszczowie

Dobiega końca pierwsza część programu pomocy żywnościowej FEAD, w trakcie którego nasza Caritas dzięki zaangażowaniu Księdza parafii i wolontariuszy rozdała ponad 200 ton żywności dla najbardziej potrzebujących w diecezji.

W związku z tym, zwracam się do Księży Proboszczów o sporządzenie sprawozdania z dystrybucji żywności za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia, na załączonym dokumencie Załącznik nr 10a. Proszę o wpisanie ilości artykułów spożywczych przekazanych w tym okresie uczestnikom programu. Sprawozdanie proszę przekazać do biura legnickiej Caritas do 5 stycznia 2017 r. ... DALEJ

13 grudnia 2016

Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych

Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych wraz z Caritas Diecezji Legnickiej serdecznie zapraszają osoby niepełnosprawne i ich rodziny oraz przyjaciół, na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe połączone z Balem Osób Niepełnosprawnych, jakie odbędzie się w czwartek, 29 grudnia 2016 r. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1. Spotkanie to ma za zadanie integrować środowiska osób niepełnosprawnych z Legnicy i okolic. Rozpocznie się ono Mszą świętą o godz. 16.00.

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszam na to integracyjne spotkanie. ... DALEJ

27 listopada 2016

Caritas po raz 23. rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Galeria zdjęć

„Płomień miłosierdzia”- pod takim hasłem już po raz 23. przeprowadzona zostanie akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Tegoroczne hasło zwraca uwagę na problem ubóstwa, które dotyka polskie rodziny, szczególnie te wielodzietne. Nabywając świece, pomagamy dzieciom. Tym samym pomagamy często całej rodzinie. Przywracamy wiarę w drugiego człowieka i w lepszą przyszłość.

W ciągu ostatnich ponad 20 lat na polskich stołach stanęło wiele milionów świec Caritas. Setki tysięcy dzieci mogły dzięki temu wyjechać na wakacje, otrzymać wyżywienie czy zwiększyć swoje szanse w edukacji. ... DALEJ

9 listopada 2016

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A”
w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7/9

Środowiskowe domy samopomocy stanowią ważne ogniwo w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych a szczególnie chorych psychicznie. Osoby niepełnosprawne, które kończą szkoły specjalne lub indywidualne nauczanie często pozostają bez perspektyw. ŚDS-y stwarzają alternatywę - przyjazne środowisko koleżeńskie, zainteresowań oraz terapeutyczne. Wszystkim nam są potrzebne kontakty społeczne a osobom niepełnosprawnym tym bardziej. ŚDS to forma terapii dla osób niepełnosprawnych nie warunkująca wyrwania ich ze środowiska rodzinnego. Terapia będzie się odbywać bowiem, obok życia rodzinnego, a to warunkuje poczucie bezpieczeństwa i ma wpływ na jakość efektów podejmowanych przez ŚDS. ... DALEJ

9 listopada 2016

Legnicka Caritas poprowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy

Galeria zdjęć

Po kilkuletnich staraniach Prezydenta Jeleniej Góry powstanie od 1 grudnia br. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób niepełnosprawnych. Konkurs na prowadzenie Domu dla mieszkańców Jeleniej Góry wygrała Caritas Diecezji Legnickiej. Nowy ośrodek znajduje się przy alei Jana Pawła II 7/9 w dogodnej lokalizacji, w bezpośredniej bliskości z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Budynek jest świeżo wyremontowany, odpowiednio wyposażony, pozbawiony barier architektonicznych z windą dobrze zharmonizowaną. Zajęcia będą się odbywać 5 razy w tygodniu od godziny 9.00 do 17.00 i będą prowadzone przez osoby mające doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Na początek personel będzie liczył 8 osób. Warto podkreślić, że jest to 4 placówka dla osób niepełnosprawnych, którą będzie prowadzić Caritas diecezjalna. Od ponad 10 lat nasza Caritas prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej i. św. Franciszka w Legnicy i Zakład Aktywizacji Zawodowej „Rosa” w Jeleniej Górze oraz Warsztat Terapii Zajęciowej im. św. Krzysztofa we Lwówku Śląskim. W sumie prawie 100 osób niepełnosprawnych uczestniczy w tych zajęciach, kolejne 30 znajdzie swoje miejsce od grudnia w Jeleniej Górze w nowym ośrodku. Rekrutację do nowego ośrodka prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Jak życie pokazuje ośrodki takie są bardzo potrzebne dla osób niepełnosprawnych, gdzie zainteresowani mogą znaleźć odpowiednie zajęcia i rehabilitację społeczną i zawodową, co pozwala lepiej funkcjonować w społeczeństwie i w rodzinie.. ... DALEJ

starsze informacje


22 stycznia 2017
niedziela

1procent

Wykaz parafii wraz z numerami - 1% podatku

Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016

skrzyd-a

Caritas prowadzi:

Okno Życia

Aptekę św. Marka

Domy rekolekcyjne

Świetlice parafialne

Kuchnie dla ubogich

Diecezjalny Fundusz Obrony Życia (FOŻ)

Stacja Opieki Caritas Diecezji Legnickiej Sp. z o.o.
Caritas Diecezji Legnickiej

Ośrodek Edukacyjno-Opiekuńczy "Samarytanin"

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - skierowania

Diecezjalny Dom Caritas im. Jana Pawła II

Zakład Aktywności Zawodowej „ROSA”

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Księgarnia Diecezjalna

Centrum Wolontariatu Dzielmy się Miłością

Wypożyczalnie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego